14%

Máy hút ẩm Harison HD-150B

26.390.000  22.600.000  (chưa VAT)
15%

Máy hút ẩm Harison HD-100BM

27.490.000  23.500.000  (chưa VAT)
14%

Máy hút ẩm Harison HD-45B

12.450.000  10.700.000  (chưa VAT)
13%

Máy hút ẩm Edison ED-27B

8.600.000  7.500.000  (chưa VAT)
14%

Máy hút ẩm Edison ED-16B

6.840.000  5.900.000  (chưa VAT)
14%

Máy hút ẩm Edison ED-12B

5.490.000  4.700.000  (chưa VAT)
15%

Quạt hơi nước Sumika D500

7.200.000  6.100.000  (chưa VAT)
13%

Quạt hơi nước Sumika D70A

7.500.000  6.500.000  (chưa VAT)
37%

Quạt hơi nước Sumika D70

9.900.000  6.190.000  (chưa VAT)
21%

Quạt hơi nước Sumika D90

8.900.000  7.000.000  (chưa VAT)
46%

Quạt hơi nước Sumika D45

5.500.000  2.990.000  (chưa VAT)